Výlety na Protivínsku

Menhir u Parezí

Menhir u Parezí

„Menhir“ u Parezí na Protivínsku byl vztyčen podobně jako několik dalších podobných objektů teprve před několika lety. Na jedné straně tak v krajině vznikají pocitová silná, archaická místa, která během dalšího století mohou vrůst do krajiny; na druhé straně se do krajiny nekontrolovatelně vnáší „pseudo-archeologický“ objekt. Za dvě stě let už nikdo nebude vědět, zda se jedná o pravěký menhir nebo novotvar.

Poloha menhiru na mapě: https://www.google.cz/…!4d14.266897

Zdroj: časopis Ochrana přírody 2, ročník 57

Myšenecká slunce

Přírodní památka Myšenecká slunce je geologická lokalita, na které se vyskytují turmalínové shluky v pegmatitovém tělese pronikající křemenným syenitem. Nachází se za zdí zadního traktu stavení č.p. 28. Památku je možno navštívit volně ze silnice vedoucí od kostela mezi dvěma staveními.

Krokodýlí ZOO

Krokodýlí ZOO

V Krokodýlí ZOO Protivín naleznete nejrozsáhlejší středoevropskou kolekci 22 druhů krokodýlů (Na celém světě žije 23 druhů krokodýlů). Zoo poskytuje atlas všech těchto krokodýlů. Můžete tu také navštívit muzeum, které slouží hlavně ke vzdělávání veřejnosti. K vidění jsou osteologické preparáty, zejména kostry a lebky krokodýlů. Mimo jiné jsou zde však k vidění také kostry ostatních obratlovců

Pohádková kovárna

Pohádková kovárna

Navštivte Pohádkovou kovárnu – muzeu české pohádky v Selibově

Otevírací doba

duben: soboty, neděle od 10.00 – 17.00 hodin
květen, červen: soboty, neděle, svátky od 10.00 – 17.00 hodin
červenec-srpen: denně od 10.00 – 17.00 hodin
září: soboty, neděle, svátky od 10.00 – 17.00 hodin
říjen: soboty, neděle a PODZIMNÍ PRÁZDNINY (28. – 30. října) od 10.00 – 17.00 hodin
prosinec: ADVENTNÍ VÍKENDY od 11.00 – 16.00 hodin

U nedalekého Tálínského rybníka si dali uprostřed malebné vesničky Selibov dostaveníčko čerti, hastrmani, víly, skřítci a další pohádková havěť. Kdo je chce ale spatřit na vlastní oči, musí sebrat odvahu a vstoupit do tajemné Pohádkové kovárny.

http://www.pohadkovakovarna.cz/

Pivovar Platan

Pivovar Platan

Výlet do Protivína bude hlavně pro pány spojen s představou orosené sklenice piva plné domácího Platanu nebo také Prácheňské perly či Protivínského Granátu. S rodinou na výletě si spíš dejte zdejší Platan Nealko. Ale nepředbíhejme. Nejdřív procházka jedinečnou platanovou alejí k pivovaru, pak poučení o historii pivovaru a technologii vaření piva a nakonec zábava.

Schwarzenberský pivovar v Protivíně býval největším pivovarem Prácheňska. Přesný rok jeho založení je pro nedostatek písemných zpráv zahalen tajemstvím. Jisté však je, že existoval již v první polovině 16. století.

Roku 1711 přešel pivovar do vlastnictví knížecího rodu Schwarzenberků. Později, roku 1892, byl někdejší protivínský cukrovar proměněn v rozsáhlou sladovnu, která hned v prvních letech svého provozu vyráběla přes 250 000 metrických centů sladu ročně. Byla zde poprvé vyzkoušena metoda výroby podle Nathana s využitím oxidu uhličitého z hlavního kvašení. Pivovar se tak řadil mezi nejlepší nejen co se týče kvality vyráběných piv, ale i díky inovativním technologiím.

Nejslavnější období protivínského pivovaru přišlo na přelomu 19. a 20. století. Roku 1896 bylo v Protivíně vyrobeno 125 000 hektolitrů piva, roku 1899 už 140 000 a roku 1902 147 745 h­ektolitrů piva. Pivo z Protivína se v té době vyváželo nejen do celého Rakouska-Uherska, ale i do zámoří. V té době měl pivovar své vlastní sklady v Praze, Plzni, Vídni, Terstu, Záhřebu, Berlíně, New Yorku a jinde. Zlaté období skončilo během první světové války, kdy pivovar přišel o své zahraniční odběratele. V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku. Mezi roky 1950–1952 byl pivovar začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary se sídlem v Českých Budějovicích, kde s malou přestávkou vydržel až do změny režimu. Dnes je pivovar opět v soukromém vlastnictví.

Název Platan byl poprvé použit v roce 1973 pro 11° světlý ležák z Protivína. Inspirací byla překrásná trojřadá platanová alej, která lemuje příjezdovou komunikaci k pivovaru. Název Platan se natolik vžil, že toto jméno dnes nese celý pivovar a platanový list je jeho znakem.

Sládci tady vaří pivo s láskou a péčí podle tradiční receptury již více než 400 let. Používají přitom křišťálově čistou vodu z hlubinných vrtů, dále kvalitní český a moravský slad a vynikající žatecký chmel.

 • Platan 11°
 • Schwarzenberg 10°
 • Prácheňská perla
 • Protivínský Granát
 • Platan Nealko

Prohlídka pivovaru trvá cca 1,5 hodiny a je možná pouze po předchozí objednávce. Kontaktní osoba pro objednání exkurze je Eva Veselá, tel.: +420 382 733 124. Více na www.pivovar-protivin.cz.

Muzeum - Protivín

Památník města Protivína

Masarykovo náměstí 19, Protivín, tel: 382 251 471

OTEVÍRACÍ DOBA

květen až říjen
pondělí: zavřeno
úterý – neděle: 9–12, 13–16 hod

VSTUPNÉ

vstupné: 20 Kč děti, důchodci / 40 Kč dospělí
turistické fotografování: 20 Kč

Městské muzeum v Protivíně bylo slavnostně otevřeno v roce 1932. Bylo umístěno v prvním patře domu čp. 19, v budově bývalé obecní školy. V těchto a dalších prostorách se muzeum nachází i v současné době. V roce 1981 se správy ujímá tehdejší Okresní muzeum v Písku. Historické exponáty z Protivína byly začleněny do sbírkového fondu píseckého muzea. Řada z nich se však záhy do Protivína vrátila, v roce 1989 byla otevřena stálá historicko-etnografická expozice.
Mezi léty 2000 až 2008 se muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická příroda, kterou vybudoval a ze svých sbírek vytvořil známý jihočeský cestovatel a přírodovědec RNDr. Karel Pecl.

Historická část z roku 1989 byla pravděpodobně jednou z posledních muzejních instalací, která byla dokončena ještě před tzv. sametovou revolucí. Expozice, ještě plně poplatná končícímu režimu, vydržela až do roku 2011. Poté byla důkladně fotograficky zdokumentována a následně odstraněna za účelem tvorby expozic nových, otevřených v létě roku 2012. Ty patří k jedněm z nejmodernějších v jižních Čechách a určitě zaujmou jak dospělého, tak dětského návštěvníka Památníku města Protivína. Expozice Památníku města Protivína:

 • Historická interaktivní mapa Protivínska
 • Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici
 • Dějiny města Protivína
 • Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století
 • Exotický svět hmyzu
 • Exotický svět pod mořskou hladinou
 • Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer
 • Exotický svět pralesů a mořských pobřeží

Naučná stezka „Na břehu Blanice"

Naučná stezka „Na břehu Blanice"

Naučná stezka se nachází západním směrem od Protivína a je dlouhá 23 km. Cílem této naučné stezky je seznámit návštěvníky protivínského regionu s historií zaniklých hradů a tvrzí, s vesnickou architekturou a také s přírodními zajímavostmi. Trasa naučné stezky je vhodná jak pro pěší turisty, například pro celodenní rodinný výlet (4 – 5 hodin chůze), tak i pro cyklisty (2,5 hodiny jízdy na kole). Stezka prochází nenáročným, spíše rovinatým terénem a je vybavena osmnácti zastaveními, na kterých jsou umístěny informace o přírodě a historii a která také popisují události, které se staly nebo mohly stát.

Naučná stezka využívá z větší části již existující turistické trasy nebo cyklotrasy. Naučná stezka je vybudována jako okruh, který vychází z Protivína a tam se zase oklikou vrací. Je však využitelná i po částech, to znamená, že je možné z její trasy odbočit po turistických cestách do okolí nebo vynechat některá zastavení a vrátit se bližší cestou do Protivína. Na naučnou stezku Blanice jsou volně napojeny dvě další kratší naučné stezky.

Prohlídku naučné stezky lze zahájit v Protivíně v parčíku před zámkem, kde je velká informační tabule a mapka naučné stezky. Z náměstí se vydáme severním směrem po hlavní ulici po zelené pásové turistické značce. Cestou budeme míjet následující zastavení:

 • Kaple Sv. Anny
 • Modrásek bahenní
 • Mini naučná stezka „Myšenecké slunce, Hrad Myšenec“
 • Blanice
 • Na břehu Blanice …
 • Mini naučná stezka „Klokočín“
 • Žižkův brod
 • Venkovská architektura
 • Tvrz Božejovice
 • Tvrz Modlíškovice
 • Kaplička sv.Víta
 • Na Schwarzenbergské cestě
 • Historické stezky
 • Chvaletický rybník
 • Chvaletice
 • Milenovice
 • Stavební historie školy
 • Zámek – Hrad Protivín

Při putování po naučné stezce nezapomeňme, že v přírodě se chováme tak, abychom ji nepoškozovali, neodhazujeme odpadky a po cestách se pohybujeme opatrně, neboť cestujeme na vlastní nebezpečí.

Naučná stezka „Zelendárky"

Naučná stezka „Zelendárky"

Naučná stezka „Zelendárky“ se nachází severovýchodně a východně od Protivína a obsahuje množství historických, přírodovědeckých i technických pamětihodností tohoto krajinářsky zajímavého území. Stejně jako naučná stezka se jmenuje i chráněné území „přírodní památky“. Původ je jasný, jak přírodní památka, tak i naučná stezka jsou pojmenovány podle osady Zelendárky, která leží mezi Novou Vsí a Krčí. Kde se ale vzalo její jméno? Může zato rod Zelendarů, který na Protivínsku působil v letech 1568 až 1615. Osada dostala jméno podle Albrechta Zelendara z Prošovic, který byl od roku 1568 úředníkem na Protivínském panství. Další z rodu Zelendarů, Jiřík, se jako protivínský hejtman zasloužil o vybudování většiny rybníků v soustavě mezi Medenicí a Protivínem.

Přírodní památka Zelendárky

Chrání soustavu malých rybníků mezi obcemi Nuzov a Krč, 3,5 km severovýchodně až 2,5 km východně od Protivína v katastrálním území Nová Ves u Protivína a Krč u Protivína. Rybníky leží v okolí osad a samot Nová Ves, Zelendárky, Podkrčí a Pařezí v nadmořské výšce 388 – 439 m . Výměra chráněného území je 30,57 ha, přírodní památkou vyhlášeno v roce 1986. Jedná se převážně o středně úživné rybníky s částečně zachovanými pobřežními porosty rákosin a vysokých ostřic a druhově bohatým společenstvem ptáků a oboživelníků. Soustava menších rybníků nepravidelně zasazených do krajiny zvyšuje její estetickou hodnotu. Rybníky jsou využívány k extenzivnímu chovu ryb. Chráněné území je přístupné po veřejných cestách většinou podél břehů a po hrázích rybníků. Podél jeho západního okraje a severní částí vede turisticky značená stezka.

Naučná stezka má 24 zastavení, z toho 4 jsou věnována základním informacím o naučné stezce (v Protivíně, Nové Vsi, Krči a Těšínově) a 2 jsou věnována chráněným druhům rostlin a živočichů. Soupis jednotlivých zastavení:

 • Protivín – základní informace o naučné stezce
 • Čistírna odpadních vod
 • Rybník Velká Rabiň
 • Dávná historka o přepadení loupežníky
 • Panská bašta u rybníka Rabiňka
 • Švarcenberský rybník – rybníkářství na Protivínsku
 • Zastavení Záviše z Falkenštejna
 • Chráněné rostliny a živočichové v barvách
 • Statek „U Říhů“, místo natáčení filmu Duhová kulička režiséra K. Kachyni
 • Povídání o Zelendaru z Prošovic
 • Nová Ves – základní informace o naučné stezce
 • Stará cesta pro formanské vozy
 • Písecké hory – pohled na rezervace Malý a Vysoký Kamýk
 • Stará rýžoviště zlata
 • Chráněné rostliny a živočichové
 • Staré těžební jámy na místech dolování zlata
 • Schwarzenbergský hraniční mezník
 • Podkrčí – mlýn a pila
 • Tragická historka o velké vodě
 • Krč – základní informace o naučné stezce
 • Krč – kostel sv. Mikoláše
 • Těšínov – základní informace o naučné stezce
 • Stará obchodní cesta – Landštrasse

Hasičská vyhlídka Záboří

Hasičská vyhlídka Záboří

K příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Záboří byla otevřena Hasičská vyhlídka v Záboří „Na vrchu“.

Vyhlídka se nachází http://mapy.cz/#…

Srdečně zveme všechny návštěvníky a turisty na překrásný pohled na Šumavu.

Pro návštěvníky je připraven informační panel s označením jednotlivých hor Šumavy Vyhlídka se nachází v nadmořské výšce 445m nad mořem

Copyright 2015 - 2022 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login