Výlety na Protivínsku

Menhir u Parezí

„Menhir“ u Parezí na Protivínsku byl vztyčen podobně jako několik dalších podobných objektů teprve před několika lety. Na jedné straně tak v krajině vznikají pocitová silná, archaická místa, která během dalšího století mohou vrůst do krajiny; na druhé…

Myšenecká slunce

Přírodní památka Myšenecká slunce je geologická lokalita, na které se vyskytují turmalínové shluky v pegmatitovém tělese pronikající křemenným syenitem. Nachází se za zdí zadního traktu stavení č.p. 28. Památku je možno navštívit volně ze silnice vedoucí…

Krokodýlí ZOO

V Krokodýlí ZOO Protivín naleznete nejrozsáhlejší středoevropskou kolekci 22 druhů krokodýlů (Na celém světě žije 23 druhů krokodýlů). Zoo poskytuje atlas všech těchto krokodýlů. Můžete tu také navštívit muzeum, které slouží hlavně ke vzdělávání…

Pohádková kovárna

Navštivte Pohádkovou kovárnu - muzeu české pohádky v Selibově Otevírací doba ---------------------------- |duben: soboty, neděle|od 10.00 - 17.00 hodin| |květen, červen: soboty, neděle, svátky |od 10.00 - 17.00 hodin| |červenec-srpen: | denně od…

Pivovar Platan

Výlet do Protivína bude hlavně pro pány spojen s představou orosené sklenice piva plné domácího Platanu nebo také Prácheňské perly či Protivínského Granátu. S rodinou na výletě si spíš dejte zdejší Platan Nealko. Ale nepředbíhejme. Nejdřív procházka…

Muzeum - Protivín

====Památník města Protivína==== Masarykovo náměstí 19, Protivín, tel: 382 251 471 ===OTEVÍRACÍ DOBA=== **květen až říjen** pondělí: **zavřeno** úterý - neděle: **9-12, 13-16 hod** ==VSTUPNÉ== vstupné: 20 Kč děti, důchodci / 40 Kč dospělí turistické…

Naučná stezka „Na břehu Blanice"

Naučná stezka se nachází západním směrem od Protivína a je dlouhá 23 km. Cílem této naučné stezky je seznámit návštěvníky protivínského regionu s historií zaniklých hradů a tvrzí, s vesnickou architekturou a také s přírodními zajímavostmi. Trasa naučné…

Naučná stezka „Zelendárky"

Naučná stezka „Zelendárky“ se nachází severovýchodně a východně od Protivína a obsahuje množství historických, přírodovědeckých i technických pamětihodností tohoto krajinářsky zajímavého území. Stejně jako naučná stezka se jmenuje i chráněné území…

Hasičská vyhlídka Záboří

K příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Záboří byla otevřena Hasičská vyhlídka v Záboří „Na vrchu“. Vyhlídka se nachází http://mapy.cz/#x=14.262784&y=49.179142&z=11&t=s&d=user_14.258262%2C49.171539%2CHasi%C4%8Dsk%C3%A1%20vyhl%C3%ADdka~_1 Srdečně…

Copyright 2015 - 2024 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login