Naučná stezka „Zelendárky"

Naučná stezka „Zelendárky"

Naučná stezka „Zelendárky“ se nachází severovýchodně a východně od Protivína a obsahuje množství historických, přírodovědeckých i technických pamětihodností tohoto krajinářsky zajímavého území. Stejně jako naučná stezka se jmenuje i chráněné území „přírodní památky“. Původ je jasný, jak přírodní památka, tak i naučná stezka jsou pojmenovány podle osady Zelendárky, která leží mezi Novou Vsí a Krčí. Kde se ale vzalo její jméno? Může zato rod Zelendarů, který na Protivínsku působil v letech 1568 až 1615. Osada dostala jméno podle Albrechta Zelendara z Prošovic, který byl od roku 1568 úředníkem na Protivínském panství. Další z rodu Zelendarů, Jiřík, se jako protivínský hejtman zasloužil o vybudování většiny rybníků v soustavě mezi Medenicí a Protivínem.

Přírodní památka Zelendárky

Chrání soustavu malých rybníků mezi obcemi Nuzov a Krč, 3,5 km severovýchodně až 2,5 km východně od Protivína v katastrálním území Nová Ves u Protivína a Krč u Protivína. Rybníky leží v okolí osad a samot Nová Ves, Zelendárky, Podkrčí a Pařezí v nadmořské výšce 388 – 439 m . Výměra chráněného území je 30,57 ha, přírodní památkou vyhlášeno v roce 1986. Jedná se převážně o středně úživné rybníky s částečně zachovanými pobřežními porosty rákosin a vysokých ostřic a druhově bohatým společenstvem ptáků a oboživelníků. Soustava menších rybníků nepravidelně zasazených do krajiny zvyšuje její estetickou hodnotu. Rybníky jsou využívány k extenzivnímu chovu ryb. Chráněné území je přístupné po veřejných cestách většinou podél břehů a po hrázích rybníků. Podél jeho západního okraje a severní částí vede turisticky značená stezka.

Naučná stezka má 24 zastavení, z toho 4 jsou věnována základním informacím o naučné stezce (v Protivíně, Nové Vsi, Krči a Těšínově) a 2 jsou věnována chráněným druhům rostlin a živočichů. Soupis jednotlivých zastavení:

Copyright 2015 - 2024 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login