Pivovar Platan

Pivovar Platan

Výlet do Protivína bude hlavně pro pány spojen s představou orosené sklenice piva plné domácího Platanu nebo také Prácheňské perly či Protivínského Granátu. S rodinou na výletě si spíš dejte zdejší Platan Nealko. Ale nepředbíhejme. Nejdřív procházka jedinečnou platanovou alejí k pivovaru, pak poučení o historii pivovaru a technologii vaření piva a nakonec zábava.

Schwarzenberský pivovar v Protivíně býval největším pivovarem Prácheňska. Přesný rok jeho založení je pro nedostatek písemných zpráv zahalen tajemstvím. Jisté však je, že existoval již v první polovině 16. století.

Roku 1711 přešel pivovar do vlastnictví knížecího rodu Schwarzenberků. Později, roku 1892, byl někdejší protivínský cukrovar proměněn v rozsáhlou sladovnu, která hned v prvních letech svého provozu vyráběla přes 250 000 metrických centů sladu ročně. Byla zde poprvé vyzkoušena metoda výroby podle Nathana s využitím oxidu uhličitého z hlavního kvašení. Pivovar se tak řadil mezi nejlepší nejen co se týče kvality vyráběných piv, ale i díky inovativním technologiím.

Nejslavnější období protivínského pivovaru přišlo na přelomu 19. a 20. století. Roku 1896 bylo v Protivíně vyrobeno 125 000 hektolitrů piva, roku 1899 už 140 000 a roku 1902 147 745 h­ektolitrů piva. Pivo z Protivína se v té době vyváželo nejen do celého Rakouska-Uherska, ale i do zámoří. V té době měl pivovar své vlastní sklady v Praze, Plzni, Vídni, Terstu, Záhřebu, Berlíně, New Yorku a jinde. Zlaté období skončilo během první světové války, kdy pivovar přišel o své zahraniční odběratele. V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku. Mezi roky 1950–1952 byl pivovar začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary se sídlem v Českých Budějovicích, kde s malou přestávkou vydržel až do změny režimu. Dnes je pivovar opět v soukromém vlastnictví.

Název Platan byl poprvé použit v roce 1973 pro 11° světlý ležák z Protivína. Inspirací byla překrásná trojřadá platanová alej, která lemuje příjezdovou komunikaci k pivovaru. Název Platan se natolik vžil, že toto jméno dnes nese celý pivovar a platanový list je jeho znakem.

Sládci tady vaří pivo s láskou a péčí podle tradiční receptury již více než 400 let. Používají přitom křišťálově čistou vodu z hlubinných vrtů, dále kvalitní český a moravský slad a vynikající žatecký chmel.

Prohlídka pivovaru trvá cca 1,5 hodiny a je možná pouze po předchozí objednávce. Kontaktní osoba pro objednání exkurze je Eva Veselá, tel.: +420 382 733 124. Více na www.pivovar-protivin.cz.

Copyright 2015 - 2024 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login