Naučná stezka „Na břehu Blanice"

Naučná stezka „Na břehu Blanice"

Naučná stezka se nachází západním směrem od Protivína a je dlouhá 23 km. Cílem této naučné stezky je seznámit návštěvníky protivínského regionu s historií zaniklých hradů a tvrzí, s vesnickou architekturou a také s přírodními zajímavostmi. Trasa naučné stezky je vhodná jak pro pěší turisty, například pro celodenní rodinný výlet (4 – 5 hodin chůze), tak i pro cyklisty (2,5 hodiny jízdy na kole). Stezka prochází nenáročným, spíše rovinatým terénem a je vybavena osmnácti zastaveními, na kterých jsou umístěny informace o přírodě a historii a která také popisují události, které se staly nebo mohly stát.

Naučná stezka využívá z větší části již existující turistické trasy nebo cyklotrasy. Naučná stezka je vybudována jako okruh, který vychází z Protivína a tam se zase oklikou vrací. Je však využitelná i po částech, to znamená, že je možné z její trasy odbočit po turistických cestách do okolí nebo vynechat některá zastavení a vrátit se bližší cestou do Protivína. Na naučnou stezku Blanice jsou volně napojeny dvě další kratší naučné stezky.

Prohlídku naučné stezky lze zahájit v Protivíně v parčíku před zámkem, kde je velká informační tabule a mapka naučné stezky. Z náměstí se vydáme severním směrem po hlavní ulici po zelené pásové turistické značce. Cestou budeme míjet následující zastavení:

Při putování po naučné stezce nezapomeňme, že v přírodě se chováme tak, abychom ji nepoškozovali, neodhazujeme odpadky a po cestách se pohybujeme opatrně, neboť cestujeme na vlastní nebezpečí.

Copyright 2015 - 2024 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login